O FIRMIE


Nazwa firmy POLPETROL sięga swoją tradycją początku XX w. 23 XII 1920 r. utworzone zostało Polskie Towarzystwo Naftowe POLPETROL S. A. z siedzibą w Warszawie, które wyemitowało 100 akcji o nominale 500 marek polskich każda.

W obecnej postaci firma funkcjonuje od początku lat 90-tych. W 1996 r. powstała spółka POLPETROL S. A., zajmująca się tworzeniem sieci nowoczesnych stacji benzynowych oraz sprzedażą produktów petrochemicznych i chemikaliów.

W momencie powstania Spółka prowadziła działalność w handlu detalicznym paliwami poprzez jedną własną stację paliw, a sprzedaż hurtową poprzez jedną dzierżawioną bazę paliw. W krótkim czasie firma poszerzyła swoją działalność handlu detalicznego o następne stacje benzynowe, których obecnie posiada osiem, usytuowanych w różnych regionach Polski, oraz własną bazę paliw w Kościane o pojemności zbiorników 1,3 mln litrów. Jest właścicielem terenów w strefie przygranicznej na których zamierza zlokalizować kolejne stacje paliw wraz z zabudową towarzyszącą. Siedziba i Zarząd firmy mieści się we własnym biurowcu przy ul. Żniwnej 4 w Poznaniu.

W 1999 roku POLPETROL S.A. jako jedna z pierwszych firm otrzymała koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz koncesję na magazynowanie paliw ciekłych. Obecnie przedmiotem działalności Spółki jest handel hurtowy, detaliczny oraz import paliw i półproduktów petrochemicznych.

Głównymi partnerami w handlu hurtowym paliw i półproduktów petrochemicznych są polskie rafinerie oraz kontrahenci znanych firm zagranicznych. POLPETROL S.A. posiada dobrze rozwiniętą flotę specjalistycznych cystern do przewozu paliw płynnych. Baza Paliw z bocznicą kolejową przystosowaną do rozładunku cystern, własny tabor transportowy oraz oddani pracownicy stanowią niezawodne zaplecze logistyczne pozwalające zgromadzić i dostarczyć praktycznie każdą ilość paliw płynnych w ciągu 24h na terenie całego kraju.

Firma swoją aktywnością handlową obejmuje zachodnią i południową część Polski. POLPETROL S.A. jest obecnie jednym z czołowych przedsiębiorstw prywatnego sektora paliwowego w Polsce, które za domenę stawia jakość sprzedaży i sprzedawanych produktów naftowych co zostało uhonorowane w ostatnim czasie szeregiem nagród i wyróznień:

       
| strona główna | o firmie | oferta handlowa | cennik | transport | stacje paliw | współpraca | systemy sprzedaży | kontakt |
Wszelkie prawa zastrzeżone   Copyright © 2005 by Polpetrol